۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي سينتيک خشک کردن برش هاي ميوه به (Cydoniaoblonga) با روش جابه جايي هواي داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيک خشک کردن برش هاي ميوه به (Cydoniaoblonga) با روش جابه جايي هواي داغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينتيک خشک کردن
مقاله ميوه به
مقاله ضريب نفوذ
مقاله مدل سازي رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مسكوكي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نهارداني منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه انجام شده بر روي برش هاي ميوه به با قطرهاي ۳، ۵ و ۷ ميلي متر به منظور بررسي سينتيک خشک کردن آن در دماهاي ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ درجه سانتيگراد، از خشک کن جابه جايي هواي داغ استفاده شد. تمامي آزمايش ها با سه تکرار انجام گرفت. براي بررسي سينتيک خشک کردن برش هاي ميوه به، از پارامتر ضريب نفوذ موثر بهره گرفته شد. مقدار ضريب نفوذ موثر با افزايش دما و ضخامت بين ۲٫۷۷×۱۰ تا ۸٫۱۲×۱۰ m2/s در تغيير بود. نتايج، نشان داد که اختلاف معني داري بين ضريب نفوذ در ضخامت هاي مختلف مشاهده شد. هم چنين براي مدل سازي رياضي سينتيک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده شد که اين مدل ها براساس ضريب تبيين (R2)، ميانگين نسبي درصد انحراف (MRPD)، مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) و مربع کاي کاهش يافته (c2) با يکديگر مقايسه شدند و در پايان، مدل منتخب که بهترين برازش را از داده هاي حاصل از فرآيند خشک کردن ارائه نمود، مدل ميدلي بود.

© حقوق سایت محفوظ است