۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي سوگيري حافظه آشكار در ويژگي اضطراب و اختلال وسواسي – اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سوگيري حافظه آشكار در ويژگي اضطراب و اختلال وسواسي – اجباري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي اضطراب
مقاله حافظه آشكار
مقاله اختلال وسواسي – جبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي خواه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فربد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي سوگيري حافظه آشكار در ويژگي اضطراب و اختلال وسواسي – اجباري اجرا گرديده است.
روش: در اين پژوهش سوگيري حافظه سه گروه، افراد داراي ويژگي پايين اضطراب (۲۰ نفر)، ويژگي بالاي اضطراب (۲۰ نفر) و بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري (۲۰ نفر) با فعال ‏سازي طرحواره خطر ، كه با ارائه مواد تهديدزا انجام گرديده است صورت گرفت. افراد داراي ويژگي اضطراب به وسيله آزمون اشپيلبرگر از بين دانشجويان دانشگاه انتخاب شدند و بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري از نوع شستشو بر مبناي ملاكهايDSM-IV  توسط روانپزشك يا روانشناس باليني تشخيص داده شده و همه آنها با تكليف حافظه آشكار مورد آزمون قرار گرفته و براي تحليل يافته ها از آزمون تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: گروه داراي ويژگي بالاي اضطراب، سوگيري حافظه آشكار به سمت صفات تهديدكننده داشتند و گروه بيماران وسواسي – اجباري سوگيري حافظه آشكار به سمت صفات تهديد كننده وسواسي داشتند.
نتيجه: نتايج نشان داد كه هم بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري و هم افراد سالم داراي ويژگي بالاي اضطراب، سوگيري حافظه به سمت مواد تهديدكننده نشان مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است