۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله بررسي سه بعدي ميدان جريان در حالت غير واکنشي و واکنشي در محفظه احتراق توربين گاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تحقيقات هوافضا از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سه بعدي ميدان جريان در حالت غير واکنشي و واکنشي در محفظه احتراق توربين گاز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محفظه احتراق
مقاله مدل آشفتگي
مقاله نسبت هوا به سوخت
مقاله جريان چرخشي
مقاله قطر ميانگين اوليه ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مقدم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين زاده فرهود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يک شبيه سازي عددي در محفظه احتراق حلقوي با جت ديواره، براي بررسي رفتار جريان انجام شده است. بدين منظور، از روش حجم محدود و شبکه بندي نا منظم براي تحليل ميدان جريان استفاده شده و نتايج به دست آمده با نتايج تجربي مورد مقايسه قرار گرفته است و حاکي از تطابق قابل قبولي است. جريان به صورت سه بعدي، پايا، آشفته، تراکم ناپذير، لزج و دو فازي در نظر گرفته شده است. مدل آشفتگي مورد استفاده در اين تحليل مدل RNG(k-ε) است. از نتايج به دست آمده، وجود ناحيه گردشي قوي در ناحيه دام در حالت غيرواکنشي است. با انجام فعل و انفعالات شيميايي، چگالي جريان افزايش يافته و به دنبال آن با ثابت بودن حجم محفظه احتراق اين افزايش چگالي باعث افزايش سرعت جريان محوري مي شود در نتيجه ناحيه گردشي در ناحيه دام از بين مي رود. همچنين تغييرات دبي هواي چرخشي باعث افزايش جريان گردشي در ناحيه اوليه محفظه احتراق مي شود. افزايش نسبت هوا به سوخت باعث افزايش اندازه سرعت محوري در ناحيه دام شده ولي شکل پروفيل ها بدون تغيير باقي مي ماند. در پايان، مقدار بهينه اي براي قطر ميانگين اوليه و زاويه اسپري سوخت به دست آمده است.

© حقوق سایت محفوظ است