۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي سرولوژيك هپايت B با استفاده از تست HbcAb در دختران دبيرستاني ۱۸-۱۴ ساله شهر بابل (۱۳۷۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سرولوژيك هپايت B با استفاده از تست HbcAb در دختران دبيرستاني ۱۸-۱۴ ساله شهر بابل (۱۳۷۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت
مقاله HBcAb ،ELISA
مقاله دختران دبيرستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواهان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سطح Anti-HBc مي تواند نشانگر تماس قبلي و فعلي به عفونت هپاتيت B باشد. تاكنون اين شاخص در دختران دانش آموز شهر بابل كه در سنين ازدواج بوده و نقش حساسي را در سلامت نسل آينده جامعه ايفاد مي كنند و واكسيناسيون بر عليه هپاتيت B در مورد آنها اجباري نيست، مورد بررسي قرار نگرفته است، لذا اين مطالعه، هپاتيت B را از نظر سرولوژيك با تست HbcAb در اين گروه مورد ارزيابي قرار مي دهد.
مواد و روشها: اين تحقيق توصيفي بر روي سرم ۲۶۰ نفر از دختران دبيرستاني شهر بابل كه از بين ۸ دبيرستان به صورت تصادفي انتخاب شدند، تست anti.HBc به روش اليزا (ELISA) انجام شد.
يافته ها: در افراد مورد بررسي ۱۴ نفر (۵٫۳۸%) از نظر شاخص HbcAb مثبت بوده اند.
نتيجه گيري: با توجه به حضور شاخص  HBcAbحتي پس از دوران حاد بيماري و ناپايدار بودن ساير شاخص ها در سرم افراد، اين تست مي تواند طيف وسيع تري از افراد تماس يافته با ويروس هپاتيت  Bرا مشخص نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است