۱۳۹۵-۰۱-۲۷

مقاله بررسي ساختار شخصيت در کنش داستاني هفت پيکر نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار شخصيت در کنش داستاني هفت پيکر نظامي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هفت پيکر
مقاله شخصيت
مقاله روايت شناسي
مقاله مکتب فرماليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هفت پيکر يا بهرام نامه، چهارمين منظومه نظامي از نظر ترتيب زماني و يکي از دو شاه کار او در کنار خسرو و شيرين از لحاظ کيفيت است. اين اثر داراي دو بخش کلي است: بخش اول مربوط به بهرام که روايتي تاريخ گونه دارد و بخش دوم که روايت هاي اپيزوديک از زبان هفت هم سر بهرام است. ساختار اين اثر، تحليل ادبي آن از ديدگاه مکتب فرماليسم را امکان پذير مي سازد. در تحليل ساختاري روايت، شخصيت ديگر به عنوان يک فرد انساني واقعي در متن وجود ندارد، بلکه مجموعه اي است از کنش ها، تصاوير و نشانه هاي زباني. شخصيت ها در داستان هاي هفت پيکر، موقعيت ممتاز و جاي گاه کانوني شان را در روايت ها، از دست مي دهند و متنيت مي يابند، به نحوي که آن ها را مي توان مستوفا و جدا از زمينه و بافتارشان، مورد بحث قرار داد.
در اين مقاله ابتدا واژه شخصيت را در روايت شناسي ساختارگرا بررسي مي کنيم. آن گاه آن را به عنوان يک کنش يا عنصر روايي تحليل خواهيم کرد. بازنمايي شخصيت به شکل مستقيم و غير مستقيم، منابع و نمودگارهاي آن نيز در هفت پيکر نظامي در قالب کنش، نام و عنوان، زبان و ظاهر بيروني و محيط نشان داده مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است