۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي روند تغييرات کيفيت آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش اسپيرمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات کيفيت آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش اسپيرمن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت آب زيرزميني
مقاله تحليل روند
مقاله آزمون اسپيرمن
مقاله دشت اردبيل
مقاله متغيرهاي هيدروشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشوروثوقي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: دين پژوه يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي روند تغييرات کيفيت آب زيرزميني در برنامه ريزي و مديريت پايدار منابع آب هر منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است. در مطالعه حاضر روند تغييرات کيفي آب زيرزميني دشت اردبيل با توجه به اطلاعات ۳۲ ايستگاه پيزومتري در دوره آماري ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ با آزمون ناپارامتري اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهاي هيدروژئوشيميايي مورد بررسي شامل متغيرهاي مجموع کاتيون ها، مجموع آنيون ها، خاصيت اسيدي (PH)‎، سختي کل (TH)‎، هدايت الکتريکي (EC)‎، سديم (Na+)، يون سولفات (So42-)، درصد سديم (Na)‎، منيزيم (Mg2+)، مقدار مواد جامد حل شده در آب (TDS)‎، نسبت جذب سديم (SAR)‎، کلسيم (Ca2+)، پتاسيم (K+)، کلر (Cl) و يون بي کربنات (HCO3) است. متغيرهاي مذکور معمولا دو بار در سال (ماه پرآب و ماه کم آب) اندازه گيري مي شود.شيب خط روند براي يکايک متغيرها با روش تخمين گر سن (Sen) محاسبه شد. نتايج نشان داد که روند تغييرات غلظت تمام متغيرهاي کيفي آب در همه ايستگاهها افزايشي بوده است. در بين متغيرها، بيشترين روند مثبت معني دار در هر يک از دو ماه متعلق به متغير TDS بوده است و متغيرهاي مجموع آنيون ها، مجموع کاتيون ها، سديم، هدايت الکتريکي، TDS، کلسيم و سولفات ها نيز داراي بيشترين مجموعه هاي معني دار مثبت در اکثر ايستگاهها بوده اند. ميانه شيب خط روند براي تمام متغيرها مثبت بود. در حالت کلي نتايج تحقيق نشان داد که کيفيت آب زيرزميني اين دشت طي سالهاي اخير از افت شديدي برخوردار بوده و اين روند تغييرات در قسمت هاي شمال، مرکز و شرق به طور چشمگيري افزايشي بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است