۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي رقابت در اجتماع گياهي سويا و سورگوم با استفاده از مدل عكس عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رقابت در اجتماع گياهي سويا و سورگوم با استفاده از مدل عكس عملكرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد نسبي
مقاله رقابت درون گونه اي
مقاله رقابت برون گونه اي
مقاله سويا
مقاله سورگوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: آلياري هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی رقابت درون گونه ای و برون گونه ای در اجتماع سویا – سورگوم به روش عکس عملکرد، آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در خلعت پوشان در سال ۱۳۷۹ اجرا گردید. طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. فاکتور اول شامل رقم سویا در دو سطح (هارکور و ویلیامز)، فاکتور دوم شامل تراکم سویا در سه سطح (۳۰، ۵۰ و ۷۰ بوته در متر مربع) و فاکتور سوم شامل تراکم سورگوم در سه سطح (۵، ۱۰ و ۱۵ بوته در متر مربع) و همچنین کشت های خالص سویا و سورگوم در تراکم های مورد نظر بودند. ضریب رقابت برون گونه ای سورگوم بر روی سویا بیشتر از رقابت برون گونه ای سویا بر روی سورگوم بود. سورگوم از اثرات رقابت درون گونه ای بزرگتری نسبت به اثرات رقابتی سویا بر روی سورگوم برخوردار بود. همچنین بوته های سویا کمتر از بوته های سورگوم رقابت درون گونه ای را نشان دادند. رقم ویلیامز در مقایسه با رقم هارکور اثرات درون گونه ای کمتر داشته است و رقابت بیشتری را بر روی سورگوم اعمال کرد. اثر رقابت نسبی در مورد عملکرد بیولوژیک سویا برای ارقام هارکور و ویلیامز به ترتیب ۰٫۱۱۷ و ۰٫۲۲۳ به دست آمد که نشانگر قوی بودن ویلیامز از نظر قابلیت رقابت با سورگوم می باشد. عملکرد نسبی رقم هارکور نسبت به ویلیامز در بازتاب به افزایش تراکم سورگوم، افت بیشتری را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است