۱۳۹۵-۰۱-۱۵

مقاله بررسي رفتار ژئوشيميايي سنگ كل و شيمي كاني هاي فلدسپار و بيوتيت در پهنه برشي شرق قروه (كردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۵۸۱ تا ۵۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار ژئوشيميايي سنگ كل و شيمي كاني هاي فلدسپار و بيوتيت در پهنه برشي شرق قروه (كردستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه برشي
مقاله شيمي كاني
مقاله ژئوشيمي
مقاله گرماب ها
مقاله ميلونيت
مقاله پروتوميلونيت
مقاله پروتوليت
مقاله قروه
مقاله كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركيان اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه برشي مورد بررسي در شرق قروه (كردستان) قرار دارد و از سنگ هاي گرانيتي و گرانوديوريتي تشكيل شده است. در اين مقاله سنگ هاي دگرشكل، پروتوميلونيت ها و ميلونيت ها، در مناطق سنگين آباد، كوه گزگز و پلوسركان مطالعه مي شوند. بررسي هاي سنگ نگاري نشان مي دهند كه فعاليت هاي زمين ساختي شامل ميرمكيت، فلدسپارهاي قليايي دوباره متبلورشده با لغزش، پلاژيوكلاز هاي شكسته، كوارتزهاي متبلور در شرايط ديناميكي، ارتوكلازهاي پرتيتي، بلورهاي فلدسپار با غني شدگي قليايي در حاشيه (بافت پوششي) با تركيب Or 91.19-91 بوده اند. مقايسه داده هاي ژئوشيميايي سنگ كل و سنگ اوليه (پروتوليت) معلوم مي دارد كه نوسان هايي در فراواني عناصر اصلي نظير افزايش CaO، MnO،TiO و  P2O5 در پروتوميلونيت ها و ميلونيت ها وجود دارند. هم چنين در پهنه رگه هاي كوارتزي و پلاژيوكلازهاي دگرسان شده مشاهده شده اند. اين فرايند ها نمونه هايي از فعاليت هاي شاره هاي گرمابي و باز بودن سيستم تفسير مي شوند. فلدسپارها در سنگين آباد و كوه گزگز، سدي- پتاسي و در پلوسركان سدي هستند. در مجموع، روابط صحرايي، ويژگي هاي ريزساختاري، بافتي، ژئوشيمي و شيمي، نقش پهنه شير زون را در تشكيل اين ويژگي ها تائيد مي كنند. بسياري از پژوهشگران، بر ارتباط بين تشكيل ريز ساختارها با تنش-كرنش و گرمابي ها را تائيد كرده اند. بلورهاي بيوتيت مورد بررسي با (FeO+MnO∑) حدود ۴٫۱۳-۲۱٫۴۲ پس از فرايندهاي ياد شده تشكيل شده اند كه احتمالا حاصل گردش شاره هاي پسا ماگمايي باتوليت گرانيتوئيدي قروه هستند. دماي تشكيل بيوتيت حدود ۵۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتي گراد است كه با دماي دگرشكلي ريزساختارها همخواني خوبي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است