۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي رفتار غيرخطي تير‌هاي بتن آرمه با بتن مقاومت بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي عمران (دانشکده مهندسي) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار غيرخطي تير‌هاي بتن آرمه با بتن مقاومت بالا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله المان ‌هاي محدود
مقاله آناليز غيرخطي
مقاله بتن مقاومت بالا
مقاله تير بتن آرمه
مقاله سختي‌ كششي‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرالدين علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بتن‌ با مقاومت‌ و كيفيت‌ بالا به عنوان‌ يک‌ ماده‌ اقتصادي‌ و موثر در تكنولوژي‌ بتن‌، رشد قابل‌ توجهي‌ در صنعت‌ ساختمان‌ داشته‌ است‌. اجزا سازنده بتن‌ و اندركنش‌ بين‌ آن‌، نقش‌ تعيين‌ كننده اي‌ در تبيين‌ خواص‌ مكانيكي‌ بر عهده‌ دارد؛ لذا با شناخت‌ صحيح‌ اين‌ ارتباط مي ‌توان‌ به‌ انتخاب‌ مناسب‌ نوع‌ و مقدار مصالح‌، جهت‌ ساخت‌ بتن‌ با رفتاري‌ مناسب‌ در مقابل‌ نيرو‌هاي‌ وارده،‌ دست‌ يافت‌. يكي از روش ‌هاي موثر در تعيين رفتار دقيق تير‌هاي بتن آرمه از مرحله صفر بارگذاري تا مرحله انهدام و محاسبه بار‌هاي ترک خوردگي، تسليم و مقاومت نهائي، استفاده از روش المان‌ هاي محدود غيرخطي مي ‌باشد. مزيت اين روش آن است كه مي ‌توان رفتار تير را در كليه مراحل بارگذاري و نقاط تير، مورد بررسي قرار داد. در اين روش، هندسه تير توسط يک سري المان چهار گرهي معرفي شده و به كمک آناليز غيرخطي مقادير كرنش، تنش و تغيير مكان‌ ها در نقاط مختلف تير تعيين مي ‌شود. در اين مقاله سعي شده است به كمک روش المان ‌هاي محدود، رفتار تيرهاي بتن آرمه با بتن مقاومت بالا كه قبلا در آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گرفته است، بررسي شده و پارامترهاي موثر بر رفتار اين گونه تيرها تعيين شود. نتايج به دست آمده از مطالعات پارامتريک نشان مي‌ دهد كه نتايج آناليز غيرخطي انطباق خوبي با اطلاعات آزمايشگاهي موجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است