۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رضايت مراجعان از مراكز مشاوره حضوري سازمان بهزيستي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت مراجعان از مراكز مشاوره حضوري سازمان بهزيستي كشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قازاريان ماريت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي رضايت مراجعان از وضعيت مراکز مشاوره حضوري سازمان بهزيستي کشور، شناخت نظر مراجعان درباره جنبه هاي مثبت و کاستي هاي اين مراکز و ارائه پيشنهادها جهت ارتقاي کيفي مراکز انجام شده است. گروه نمونه اين پژوهش، ۸۹۸ زن و مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره حضوري است که به روش تصادفي انتخاب شده اند.
چهار مقوله دسترسي به مراکز مشاوره، آگاهي از خدمات مراکز، رضايت از خدمات غير تخصصي و تخصصي مراکز را مي سنجد. يافته ها با استفاده از روش توصيفي بدست آمده و نشان مي دهد مراجعان از دسترسي به مراکز مشاوره رضايت دارند، بيشتر مراجعان از ارائه خدمات مشاوره گروهي و برگزاري کلاسهاي آموزش خانواده در مراکز مشاوره آگاهي ندارند و در عين حال از خدمات تخصصي و غيرتخصصي مراکز مشاوره رضايت دارند. به طور کلي يافته ها نشان مي دهد که مراکز مشاوره با وجود آن که از امکانات محدودي برخوردارند ولي توانسته اند نيازهاي مراجعان را تا حدي برطرف سازند. در پايان پيشنهادهايي ارايه شده که براي رفع نقايص لازم است به آنها توجه شود.

© حقوق سایت محفوظ است