۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رضايت شغلي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رضايت شغلي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله كتابداران
مقاله دانشگاه شيراز
مقاله دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضايت شغلي از مقوله هاي مهم و مورد توجه مديران مي باشد. هدف از انجام اين بررسي كند و كاو محيط كار كتابداري در كتابخانه هاي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشد. براي انجام اين بررسي ۵ فرضيه و دو پرسش كه جنبه هاي مختلف رضايت شغلي را پاسخگو مي باشند تعيين گرديد. ابزار سنجش پرسشنامه «بررسي رضايت شغلي» JSS است. داده هاي تحقيق از ميان همه كاركنان كتابخانه ها گرد آوري شده است. نتايج بررسي نشان داد كه ميان رضايت شغلي و مقوله هايي مانند جنس، سن و سابقه كار كاركنان ارتباط معني داري وجود ندارد. اما بررسي، ارتباط معني داري را ميان رضايت شغلي و سطوح سرپرستي و تخصص نشان داد. همچنين تفاوت معني داري ميان رضايت شغلي كاركنان كتابخانه ها در دو دانشگاه مورد بررسي نشان داده نشد. نتيجه كلي نشان داد كه رضايت شغلي كاركنان كتابخانه ها پايين مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است