۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس شغلي معلمان مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس شغلي معلمان مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رايطه هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس شغلي معلمان مقطع متوسطه انجام شده است. براي اين منظور از بين معلمان مقطع متوسطه شهرستان يزد ۲۰۶ معلم به طور تصادفي انتخاب شدند (۱۲۸ نفر مرد، ۷۸ زن). ابزارهاي اندازه گيري پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه استرس شغلي، پرسشنامه هوش هيجاني سيبر يا شرينگ و پرسشنامه مديريت زمان. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که هوش هيجاني و مديريت زمان به طور معني داري استرس شغلي معلمان را پيش بيني مي کند، اين دو متغير با هم ۵۷ درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي کنند. همچنين نتايج تحليل نشان داد که مؤلفه هاي هوش هيجاني به ويژه مولفه هاي خود کنترلي، همدلي، خودآگاهي در پيش بيني استرس شغلي نقش معني داري دارند و به همراه مديريت زمان ۷۸ درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي مي کنند. از بين اين مؤلفه ها خود کنترلي بيشترين نقش را تبيين استرس شغلي دارد و حدود ۵۷ درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي کند، بعد از خود کنترلي، همدلي ۱۳ درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي کند و متغيرهاي خودآگاهي و مديريت زمان نيز به ترتيب ۳ و ۲ درصد از تغييرات استرس شغلي را تبيين مي کنند و اثر آنها در پيش بيني استرس شغلي معني دار است.

© حقوق سایت محفوظ است