۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي فرزند پروري
مقاله مكان كنترل
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرافرو حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآراي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزاد گذاري) و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي مي پردازد. بدين منظور ۳۹۸ نفر از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي و مادران با سواد آنها در منطقه ۱۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۷۷ – ۱۳۷۶ به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيري (گام به گام) نمايان ساخت كه بين نگرش شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي) و پيشرفت تحصيلي (معدل كل و نمره علوم) رابطه اي مثبت وجود دارد و بين نگرش نسبت به شيوه فرزند پروري مادر (استبدادي) و پيشرفت تحصيلي (معدل كل و نمره علوم، نمره رياضي) رابطه منفي معني داري مشاهده نشد. بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، آزادگذاري، استبدادي) و مكان كنترل دانش آموز رابطه اي معني دار مشاهده نشد. در نهايت بين مكان كنترل دانش آموز با نمره علوم و معدل كل وي رابطه اي منفي و معني دار مشاهده شد بين مكان كنترل دانش آموز و نمره رياضي او رابطه اي مشاهده نشد. نتايج به دست آمده در چارچوبهاي نظري مورد بحث قرار گرفته است. 

© حقوق سایت محفوظ است