۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه ميزان بي ثباتي هيجاني، رفتار جامعه گرا و پرخاشگري با عملكرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميزان بي ثباتي هيجاني، رفتار جامعه گرا و پرخاشگري با عملكرد تحصيلي در بين دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ثباتي هيجاني
مقاله رفتار جامعه گرا
مقاله پرخاشگري
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: خانه كشي زلفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بي ثباتي هيجاني، رفتار جامعه گرا و پرخاشگري با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهر اهواز است. در اين تحقيق، ۴۰۰ دانش آموز (۲۰۰ دختر و ۲۰۰ پسر) كه با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جامعه آماري انتخاب شدند. به عنوان نمونه تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضيه هاي تحقيق به طور كلي عبارت از اين بودند كه بي ثباتي هيجاني و پرخاشگري با عملكرد تحصيلي رابطه منفي و رفتار جامعه گرا با عملكرد تحصيلي رابطه مثبت دارند. براي سنجش فرضيه ها از سه مقياس بي ثباتي هيجاني، رفتار جامعه گرا و پرخاشگري و براي عملكرد تحصيلي از ميانگين كل نمره هاي دانش آموزان استفاده به عمل آمد. تجزيه و تحليل داده ها، فرضيه ها را به شكل مورد نظر تأييد كرد.

© حقوق سایت محفوظ است