۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رابطه مبادله منتخبي از محصولات كشاورزي جهان و ايران طي چند دهه گذشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مبادله منتخبي از محصولات كشاورزي جهان و ايران طي چند دهه گذشته
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه مبادله پاياپاي خالص
مقاله رابطه مبادله درآمدي
مقاله محصولات كشاورزي
مقاله كالاهاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر ابتدا به تبيين مباني نظري و تاريخي “رابطه مبادله” مي پردازد، سپس رابطه مبادله منتخبي از محصولات كشاورزي مبادله اي را در مقايسه با كالاهاي صنعتي ساخته شده در بازارهاي جهاني و ايران طي چند دهه گذشته مورد محاسبه، بررسي و تحليل قرار مي دهد. به عبارت دقيق تر در اين مقاله اولا مباحث نظري و تعاريف متعدد و متعارف از “رابطه مبادله” و نحوه محاسبه آن به اختصار ارايه مي شود. ثانيا نتايج حاصل از پاره اي پژوهشها و شواهد تجربي در خصوص روند دراز مدت و تغييرات كوتاه مدت رابطه مبادله در بين مواد اوليه و محصولات كشاورزي از يك سو و كالاهاي ساخته شده صنعتي از سوي ديگر، مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين زمينه، نتايج به دست آمده از پژوهشها و همچنين نقدهاي صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا نتايج حاصل از تحقيق در دو محور به شرح زير ارايه مي شود. ابتدا ۲۰ قلم از محصولات كشاورزي و فرآورده هاي آن در بازارهاي جهاني طي سالهاي ۱۹۶۸-۱۹۹۷ انتخاب و رابطه مبادله پاياپاي (تهاتري) خالص اين محصولات در مقايسه با كالاهاي ساخته شده صنعتي محاسبه و تحليل مي شود، سپس ۱۵ قلم از محصولات مهم صادراتي كشاورزي ايران انتخاب مي گردد و رابطه مبادله پاياپاي خالص و درآمدي آن براي دوره زماني ۱۹۷۶-۱۹۹۸ محاسبه و بررسي مي شود.
در پايان مقاله نيز علاوه بر جمعبندي، ملاحظات پاياني و توصيه هاي سياستي منتج از پژوهش ارايه مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است