۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سلامت رواني با سازگاري زناشويي در زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سلامت رواني با سازگاري زناشويي در زوجين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله سازگاري زناشويي
مقاله سبک دلبستگي
مقاله زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكر علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه سبک هاي دلبستگي و سلامت رواني با سازگاري زناشويي در زوجين انجام شده است.
روش: در يک مطالعه از نوع همبستگي، ۷۰۰ زوج (۳۵۰ مرد، ۳۵۰ زن)، از بين زوجين ۲۰ تا ۴۰ ساله شهرستان اردبيل، به روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هاي
SCL-90-R و سازگاري زناشويي اسپانير (DAS) و سبک هاي دلبستگي بارتلوميو و هورويتز را تکميل کردند. داده هاي بدست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که در افراد داراي سبک هاي دلبستگي ايمن، نگران و انکارکننده بين سلامت رواني و سازگاري زناشويي ارتباط مثبت معناداري وجود دارد درحالي که در افراد داراي سبک دلبستگي ترسو بين سلامت رواني و سازگاري زناشويي ارتباط منفي معناداري وجود دارد. به علاوه اين پژوهش نشان داد سلامت رواني و سبک دلبستگي به ميزان ۱۳ درصد، واريانس سازگاري زناشويي را پيش بيني مي کند.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين پژوهش مي توان در مشاوره هاي قبل از ازدواج با تعيين سبک دلبستگي و سلامت رواني افراد، ميزان سازگاري زناشويي آنها را پيش بيني کرد و در صورت نياز آموزش هاي لازم را ارايه نمود تا در زندگي رضايت و سازگاري بيشتري حاصل گردد.

© حقوق سایت محفوظ است