۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي رابطه تروما و سقط جينن در موارد ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني تهران در سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تروما و سقط جينن در موارد ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني تهران در سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله سقط
مقاله علايم تهديد به سقط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبشري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرپور اميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي نژاد فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي پور فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص سقط متعاقب ضربه يكي از وظايف اصلي و مهم پزشكان قانوني است. در اين مطالعه سعي شده است تا حد امكان رابطه بين تروما و سقط جنين مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهكار مناسبي در برخورد با موارد خاص ارايه گردد.
روشها: اين مطالعه به صورت آينده نگر، توصيفي و مقطعي انجام گرفته است و مجموعا ۵۰ خانم باردار كه به دنبال ايراد تروما به بدن و ادعاي سقط جنين به بخش معاينات ستاد مركزي سازمان پزشكي قانوني در طي ۸ ماه مراجعه نموده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين تعداد مراجعه كنندگان در گروه سني ۳۰-۲۵ سال قرار داشتند. ۲۶ نفر (۷۲ درصد) تهراني و ۱۴ نفر (۲۸ درصد) شهرستاني بودند. از نظر شغلي اغلب خانه دار و از نظر تحصيلي غالبا ديپلم و زير ديپلم بودند. سابقه سقط قبلي در ۵ نفر (۱۰ درصد) و نسبت فاميلي نزديك با همسر در ۶ نفر (۱۲ درصد) وجود داشت. متوسط سن حاملگي در مراجعه كنندگان ۱۳٫۸ هفته و متوسط تعداد زايمان ۱٫۱ زايمان بود. آثار ضرب و جرح در نواحي شكم و لگن در ۶ نفر (۱۲ درصد) و آثار تروما در ساير قسمتهاي بدن در ۲۵ نفر (۵۰ درصد) وجود داشت. علايم تهديد به سقط به صورت خونريزي واژينال در ۳۳ نفر (۶۶ درصد) وجود داشت كه در ۳۱ مورد فاصله زماني بين تروما و علايم تهديد به سقط كمتر از ۲۴ ساعت و در ۲ مورد بيش از ۲۴ ساعت بود. در ۱۴ نفر (۲۸ درصد) رابطه بين تروما و سقط جنين يا زايمان زودرس مورد تاييد قرار گرفته بود. در ۲۱ نفر (۴۲ درصد) ادعاي تروماي و سقط جنين مورد قبول واقع نشده بود. در ۱۵ نفر (۳۰ درصد) علايم تهديد به سقط و آثار تروما در بدن وجود داشت ولي سقط رخ نداده بود.
نتيجه گيري: تروماهاي وارده به بدن خانم هاي باردار در صورتي مي تواند منجر به سقط جنين و زايمان زودرس شوند كه اولا نسبتا شديد باشند، ثانيا علايم تهديد به سقط به فاصله اندكي پس از وارد آمدن به بدن ايجاد شده باشد.

© حقوق سایت محفوظ است