۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغل و شاغل با ميزان استفاده از فناوري اطلاعات (مطالعه موردي يک مرکز تحقيقاتي – آموزشي – مشاوره اي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مديريت از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغل و شاغل با ميزان استفاده از فناوري اطلاعات (مطالعه موردي يک مرکز تحقيقاتي – آموزشي – مشاوره اي)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله ويژگي هاي شغلي
مقاله ويژگي هاي شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري اطلاعات و استفاده از آن در سازمان نيازمند توجه به ابعاد فني و انساني است. بسياري از سازمان ها قبل از اينکه ابعاد فني لازم را توسعه دهند، به توسعه و ارتقاي نيروي انساني خود در سازمان مي پردازند؛ زيرا فناوري اطلاعات بايد توسط نيروي انساني سازمان به کار گرفته شود و توسعه زيرساخت هاي فني بدون توسعه نيروي انساني منتج به نتيجه نخواهد شد. اين مقاله به بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغل و شاغل با ميزان استفاده از فناوري اطلاعات در يک مرکز تحقيقاتي – آموزشي – مشاوره اي کشور مي پردازد. ويژگي هاي شغل و ويژگي هاي شاغل به عنوان متغير مستقل و استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان متغير وابسته بررسي شد. در اين راستا، بعد از مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان به طراحي پرسشنامه و جمع آوري داده پرداخته شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ويژگي هاي شغل و شاغل با استفاده از فناوري اطلاعات رابطه معناداري دارند. از بين عوامل ويژگي هاي شغلي، اهميت شغلي، از قوي ترين رابطه و تنوع شغلي از ضعيف ترين رابطه برخودار بودند. همچنين نتايج نشان مي دهد که بين سن افراد به عنوان يکي از ويژگي هاي شاغل و استفاده از فناوري اطلاعات، رابطه منفي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است