۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي رابطه بين نوسانات اقليمي با تراز آبخانه دهگلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نوسانات اقليمي با تراز آبخانه دهگلان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبخانه
مقاله آب زير زميني
مقاله عناصر اقليمي
مقاله دوره اقليمي
مقاله تراز آب
مقاله دهگلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي هوشمند
جناب آقای / سرکار خانم: قادري ناصح
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبخانه قروه – دهگلان يکي از منابع آب زير زميني استان کردستان است که سطح آبخانه با افت قابل ملاحظه روبرو شده است. تحقيق حاضر به بررسي نقش عناصر اقليمي بارش، تبخير و رطوبت نسبي در نوسانات تراز آبخانه مي پردازد. پس از تهيه نقشه پايه و صحت سنجي داده هاي بارش، آمار بارش بلند مدت منطقه آبخان تنظيم، نقشه هم باران تهيه و نوسانات بارش، دوره هاي خشک، تر و نرمال اقليمي مشخص شدند. نقشه ايزوپيز دشت بر اساس آمار تک تک چاهک هاي مشاهده اي در محيط GIS براي هر سال تهيه و مقايسه نوسانات اقليمي و تراز آبخان در دوره هاي يک و چند ساله انجام گرفت. تحليل آماري متغيرهاي مستقل بارش، تبخير و رطوبت نسبي هوا و متغير وابسته تراز آبخان انجام و رابطه درون گروهي متغيرها و تغييرات زماني آن ها آناليز گرديد. نتايج نشان داد، با توجه به وجود تفاوت معنا دار بين متغيرها در مقاطع مختلف زماني، دوره هاي اقليمي قابل تفکيک است. نوسانات تبخير و بارش باعث تغيير قابل توجه در تراز آبخان مي شود. اثر نوسانات عناصر اقليمي بر تراز آبخانه دشت دهگلان بيش از دشت قروه است.

© حقوق سایت محفوظ است