۱۳۹۵-۰۴-۰۱

مقاله بررسي رابطه بين فلسفه اخلاق فردي فروشندگان و فرايند تصميم گيري اخلاقي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ در مطالعات مديريت بهبود و تحول از صفحه ۲۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين فلسفه اخلاق فردي فروشندگان و فرايند تصميم گيري اخلاقي آنها
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري اخلاقي
مقاله ادراک اخلاقي
مقاله قضاوت اخلاقي
مقاله تمايل اخلاقي
مقاله فلسفه اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرشاهي ميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسينعلي شيرازي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر كه توصيفي و از نوع همبستگي است، با هدف بررسي رابطه موجود بين فلسفه اخلاق فردي و فرايند تصميم گيري اخلاقي فروشندگان انجام شده است و در پي پاسخگويي به دو سوال اساسي است: اول، فلسفه اخلاقي فروشندگان جامعه اين تحقيق چيست؟ و دوم، فلسفه اخلاقي فروشندگان، فرايند تصميم گيري اخلاقي آنها را چگونه تحت تاثير قرار مي دهد؟ جامعه آماري اين تحقيق، كه نظراتشان به وسيله پرسشنامه جمع آوري شده است، فروشندگاني هستند كه در مركز پژوهش هاي وزارت بازرگاني دوره آموزش فروش را گذرانده اند. تعداد كل جامعه قابل دستيابي ۳۰۰ نفر بود. بر اساس جدول كرجي و مورگان تعداد ۱۶۹ نمونه انتخاب شد. تعداد ۱۴۲ پرسشنامه از طريق پست دريافت گرديد. ۶ عدد به علت نواقصي كه داشتند قابل استفاده نبود. تعداد ۱۳۷ پرسشنامه باقيمانده مورد تحليل قرار گرفت. تحليل توصيفي داده ها نشان مي دهد كه عمده پاسخ گويان در صنايع غذايي، خدمات مسافرتي، خدمات مهندسي و فروش اتومبيل به كار فروشندگي اشتغال دارند. براي تحليل داده ها از تحليل مسير استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بيش تر فروشندگان اصول اخلاقي ايده آل گرايي دارند. با اين حال، اگرچه ايده آل گرايي بر قضاوت اخلاقي فروشندگان تاثير مستقيم دارد، اما تاثير اقتضاگرايي بر تمايل اخلاقي (كه به مرحله عمل نزديكتر است) بيش از ايده آل گرايي است .

© حقوق سایت محفوظ است