۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله بررسي رابطه بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليست ‌ها و كشتي ‌گيران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در حرکت از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليست ‌ها و كشتي ‌گيران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله موفقيت ورزشي
مقاله فوتبال و كشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدين سيدصدرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه عزت نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليستها و كشتي گيران است. بدين منظور ۱۵۷ ورزشكار (۸۱ فوتباليست و ۷۶ كشتي گير) عضو باشگاههاي دسته اول شهر تهران به صورت تصادفي انتخاب و در پژوهش شركت كردند. براي سنجش عزت نفس ورزشكاران از مقياس عزت نفس كوپر اسميت و براي سنجش موفقيت ورزشي آنها از مقياس موفقيت ورزشي استفاده شد. مقياس عزت نفس توسط آزمودني ها و مقياس موفقيت ورزشي توسط مربيان ورزشكاران تكميل گرديد. نتايج پژوهش نشان داد بين عزت نفس و موفقيت ورزشي همبستگي مثبت وجود دارد، بين عزت نفس و موفقيت ورزشي كشتي گيران همبستگي مثبت مشاهده شد، بين عزت نفس و موفقيت ورزشي فوتباليستها همبستگي وجود دارد و عزت نفس و موفقيت ورزشي ورزشكاران رشته فوتبال پيش از عزت نفس و موفقيت ورزشي ورزشكاران رشته كشتي است.

© حقوق سایت محفوظ است