۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله بررسي رابطه بين، ميزان رضايت از مجتمع هاي مسکوني و تاثير مجتمع هاي مسکوني بر روابط انسان (مطالعه موردي چند مجتمع مسکوني در تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در هويت شهر از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين، ميزان رضايت از مجتمع هاي مسکوني و تاثير مجتمع هاي مسکوني بر روابط انسان (مطالعه موردي چند مجتمع مسکوني در تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت
مقاله مسکن
مقاله روابط انسان
مقاله مجتمع هاي مسکوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب فرح
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري منش كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجتمع هاي مسکوني به عنوان پيچيده ترين و اساسي عملکرد، در عرصه معماري قرن بيستم به حساب آمده و مي توانند تاثيرات بسيار زيادي بر رفتار ساکنين و روابط آنها در پي داشته باشند، در اين رابطه بررسي ميزان رضايت از يک مجتمع و تاثير آن بر روابط افراد و با اهداف: ۱) شناخت عوامل موثر بر رضايت، ۲) بررسي ميزان رضايت از يک محيط، ۳) کشف رابطه بين ميزان رضايت از يک محيط و تاثير آن محيط بر روابط افراد مد نظر قرار گرفته است که به نوعي جزو تحقيقات بنيادين – کاربردي بوده و بر اساس اين فرضيه تدوين گرديده است که «احساس رضايت از يک محيط مي تواند سبب تاثيرات مثبت محيط در روند روابطي که در آن محيط در حال شکل گيري و انجام است گردد.»
در ادامه جهت آزمون فرض مربوط اطلاعات رد قالب ۲۵۲۰ داده آماري جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده، حاکي از وجود رابطه قوي بين ميزان رضايت از يک مجتمع و تاثير آن بر روابط افراد بود.

© حقوق سایت محفوظ است