۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ARDL و آزمون يوهانسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بلند مدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران از طريق آزمون هم انباشتگي ARDL و آزمون يوهانسن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهزادي نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه اقتصادي در گرو عوامل و نهاده هاي متعددي است كه ازمهمترين آنها مي توان نيروي كار و سرمايه را نام برد. در تحقيق حاضر رابطه بلند مدت و همگرايي سري زماني اشتغال و موجودي سرمايه در بخش كشاورزي با استفاده از آمار سري هاي زماني ۷۵-۱۳۴۵ مطالعه مي شود. براي اين كار از لگاريتم طبيعي متغير اشتغال و موجودي سرمايه استفاده و از طريق آزمون ADF ايستايي و ناايستايي متغيرها بررسي شده است. نتايج نشان داد كه هر دو متغير ناايستا بوده و جمعي ازمرتبه يك يا و I(1) مي باشند. براي تعيين رابطه بلند مدت متغيرها آزمون همگرايي يك ARDL آزمون همرايي يوهانسن بكار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرايي مستقل بين دو متغير به اثبات رسيد كه در آن يك رابطه بلند مدت مثبت بين بر دو متغير وجود دارد. پس از تعيين مرتبه مربوط VAR اساس معيار شوارتز- بيزين، مدل تصحيح خطاي برداري نيز براي هر دو متغيرتغييرات كوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گرديد. در مدل VEC به مدت اشتغال ضريب تعديل كوتاه مدت معادل ۰٫۱۸ برآورد گرديده كه نشانگر اين است كه سرعت تعديل كند است.

© حقوق سایت محفوظ است