۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي رابطه ايدئولوژي هاي جنسيتي، نقش هاي زناشويي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ايدئولوژي هاي جنسيتي، نقش هاي زناشويي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدئولوژي جنسيتي
مقاله نقش هاي زناشويي
مقاله هوش هيجاني
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني فردين
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مهر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زندگي افراد متاهل متاثر از کيفيت زندگي آنها است که شامل درک افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ، سيستم ارزشي که در آن زندگي مي کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويت هايشان مي باشد.
روش: اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين ايدئولوژي جنسيتي، نقش هاي زناشويي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي کارکنان متاهل اداره هاي دولتي شهر شيراز بود. ۲۵۰ کارمند متاهل (۱۲۵ مرد و ۱۲۵ زن) از بين کارکنان اداره هاي دولتي شهر شيراز با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي ايدئولوژي هاي نقش هاي جنسيتي بروگان و کاتنر، نقش هاي زناشويي محقق ساخته، هوش هيجاني شاته و کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني پاسخ دادند. ويژگي هاي روانسنجي ابزارهاي مورد استفاده همگي رضايت بخش بودند.
يافته ها: نتايج همبستگي هاي مثبت بين ۰٫۲۳ تا ۰٫۵۲ بين متغيرهاي ايدئولوژي جنسيتي، نقش هاي زناشويي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي را نشان داد. تحليل رگرسيون هم نشان داد که از بين متغيرهاي پيش بين (ايدئولوژي هاي جنسيتي، نقش هاي زناشويي و هوش هيجاني) متغيرهاي نقش هاي زناشويي و هوش هيجاني پيش بيني کننده متغير ملاک (کيفيت زندگي) است.
نتايج: اين نتايج نشان مي دهد که در جامعه ايراني نقش هاي زناشويي در درک افراد از موقعيت زندگي نقش بسزايي بر عهده دارد.

© حقوق سایت محفوظ است