۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودي و دلبستگي شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله روانشناسي از صفحه ۴۴ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودي و دلبستگي شغلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابهام نقش
مقاله تعارض نقش
مقاله رضايت شغلي
مقاله دلبستگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودي و دلبستگي شغلي در کارمندان مرد شرکت ملي نفت، مناطق نفتخيز – منطقه خارک مي باشد. نمونه اين پژوهش ۲۹۲ نفر از کارمندان مرد داراي مدرک ديپلم و بالاتر اين شرکت بودند که شامل کليه افراد جامعه پژوهش بود. جهت جمع آوري داده ها از مقياس تعارض و ابهام نقش، پرسشنامه خشنودي شغلي و مقياس دلبستگي شغلي استفاده شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي مي باشد. در اين پژوهش شش فرضيه ذکر شده است که کليه فرضيه ها تاييد شدند. سطح معناداري در پژوهش حاضر ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. شواهد نشان مي دهد که بين هر يک از متغيرهاي ابهام تعارض نقش با هر يک از متغيرهاي خشنودي شغلي و دلبستگي شغلي رابطه منفي معناداري وجود دارد. همچنين شواهد نشان مي دهد که رابطه چند متغيري ابهام و تعارض نقش با هر يک از متغيرهاي خشنودي شغلي و دلبستگي شغلي از رابطه ساده هر يک از متغيرهاي ابهام و تعارض نقش با هر يک از متغيرهاي خشنودي شغلي و دلبستگي شغلي بيشتر است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است