۱۳۹۵-۰۱-۰۵

مقاله بررسي رابطه آلودگي هوا و رشد اقتصادي استان هاي منتخب ايران کاربرد منحني زيست محيطي کوزنتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادي از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه آلودگي هوا و رشد اقتصادي استان هاي منتخب ايران کاربرد منحني زيست محيطي کوزنتس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله داده هاي تلفيقي
مقاله آلودگي هوا
مقاله شاخص آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه آلودگي هوا به عنوان يکي از مهمترين مسائل، بر سلامت بشر و نيز خيلي از پديده هاي اقتصادي موثر است. در اين تحقيق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگي هوا، رابطه بين آلودگي و رشد اقتصادي در استان هاي منتخب با استفاده از داده هاي تلفيقي طي دوره ۸۷-۱۳۸۳ مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که ميان آلودگي هوا و توليد ناخالص داخلي استان هاي منتخب رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. با اين وجود، استان هاي تهران و خوزستان و خراسان رضوي از اين آلودگي متضرر شده اند. نتايج بررسي منحني زيست محيطي کوزنتس براي استان هاي منتخب نشان داده است که، طي دوره مورد بررسي، مشکلات زيست محيطي، همگام با رشد توليد استان هاي منتخب افزايش يافته است. به عبارتي ديگر رشد توليد نتوانسته است، مشکلات زيست محيطي را طي دوره مورد بررسي برطرف سازد.

© حقوق سایت محفوظ است