۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي دقت دانسيتومتري اپتيك فيلم ‌هاي راديوگرافي و دانسيتومتري در سيستم راديوويزيوگرافي به صورت In-vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت دانسيتومتري اپتيك فيلم ‌هاي راديوگرافي و دانسيتومتري در سيستم راديوويزيوگرافي به صورت In-vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسيتومتري اپتيك
مقاله راديوگرافي ديجيتال
مقاله راديوويزيوگرافي
مقاله دانسيتومتري استخوان
مقاله تراكم استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باشي زاده فخار حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تعيين تراكم استخوان از طريق تصويربرداري در تشخيص و درمان بيماريهاي متابوليك به‌طور گسترده‌اي رواج يافته است. يكي از اين روشها دانسيتومتري اپتيك است كه تراكم استخوان را از طريق اندازه‌گيري شدت نور عبوري از بخشهاي مختلف تصوير راديوگرافيك تعيين مي‌كند. سيستم‌هاي راديوگرافي ديجيتال نيز همين كار را با تعيين درجات خاكستري تصوير انجام مي‌دهند. هدف از اين مطالعه بررسي دقت و مقايسه دو روش دانسيتومتري اپتيك و دانسيتومتري در يك سيستم ديجيتال يعني راديوويزيوگرافي مي‌باشد. از ۴۵ نمونه محلول حاوي اوروگرافين با سه غلظت مختلف توسط سيستم راديوويزيوگرافي و فيلم معمولي راديوگرافي به‌عمل آمد و فيلم‌ها به‌وسيله دانسيتومتري اپتيك و تصاوير راديوويزيوگرافي توسط گزينه تراكم استخوان در نرم افزار سيستم دانسيتومتري شدند. نتايج ازنظر ميزان تكرارپذيري و همخواني‌ داده‌ها با غلظت‌ محلول, مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. همخواني ‌داده‌ها با غلظت در سيستم‌ راديوويزيوگرافي، متوسط (۴۲/۰=r) و تكرارپذيري براي يك نمونه و نمونه‌هاي مشابه به‌ترتيب ۶۸/۹۷% و ۸۸% (تست آلفاكرونباخ) بود؛ همچنين همخواني داده‌ها در دانسيتومتري اپتيك فيلمهاي راديوگرافي، قوي (۹۸۷/۰=r) و تكرارپذيري براي يك نمونه و نمونه‌هاي مشابه به‌ترتيب ۹۷/۹۹% و ۸۴/۹۹% تعيين گرديد. براساس نتايج به‌دست آمده در اين مطالعه دانسيتومتري اپتيك از هر نظر بر دانسيتومتري با سيستم راديوويزيوگرافي ارجحيت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است