۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي و آئروديناميکي مالت جو (لاين EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي و آئروديناميکي مالت جو (لاين EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فيزيکو شيميايي
مقاله مالت
مقاله سطح پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فر امان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آيداني عماد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالت سازي يک روش پيچيده بيوتکنولوژي است که شامل مراحل خيساندن، جوانه زني و خشک کردن مالت جوانه زده در شرايط کنترل شده دما و رطوبت مي باشد. در اين مطالعه، سرعت حد و برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي مالت حاصل از لاين EBYT88-17 جو، از جمله راندمان مالت سازي، مقدار ازت، وزن هزار دانه و دانسيته ذره اي اندازه گيري شد. براي بررسي اين پارامترها و تهيه مالت از ۳ زمان خيساندن (۲۴، ۳۶ و ۴۸ ساعت) و ۳ زمان جوانه زني (۳، ۵ و ۷ روز) استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري و بهينه سازي فرايند به روش سطح پاسخ انجام شد. نتايج، نشان داد که با افزايش مدت زمان خيساندن و جوانه زني، ميزان وزن هزار دانه و دانسيته ذره اي کاهش يافت و با توجه به نتايج بهينه سازي فرايند مي توان بيان نمود که اعمال شرايط ۳۰٫۴۹ ساعت خيساندن و ۳٫۷۱ روز جوانه زني منجر به استحصال مالتي با حداکثر راندمان و مقدار ازت گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است