۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي حکم اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فقه و مباني حقوق اسلامي (مقالات بررسي ها) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي حکم اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات
مقاله اطلاع رساني
مقاله فرصت هاي اقتصادي
مقاله رانت اطلاعاتي
مقاله تبعيض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مومني عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عرصه حيات اجتماعي، موثرترين و مهمترين رقابت ها، در حوزه فعاليت هاي اقتصادي، صورت مي گيرد. جهت برقراري توازن و برابري در رقابت ها و نيز داشتن توانمندي در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسيار مهمي است. در جهان امروز، برخورداري از اين عنصر به اطلاعات و آگاهي هاي برابر و مساوي مربوط مي شود، لذا با توجه به اين امور و با در نظر داشتن وظيفه اي که دولت اسلامي در برقراري عدالت اقتصادي نسبت به افراد تحت حاکميت خويش برعهده دارد، در اين مقاله، پس از تعريف اطلاع رساني، با بررسي حکم اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي، مواردي از حرمت و وجوب، کراهت و استحباب اطلاع رساني در اين عرصه را ذکر کرده، سپس در راستاي تبيين ادله حرمت تبعيض در اطلاع رساني، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشريح و بعد با بيان روش مناسب برخورد با فرصت هاي اقتصادي، شرايط لازم در اطلاع رساني نسبت به اين فرصت ها را تبيين کرده و در نهايت به اين نتيجه مي رسيم که اولا اطلاع رساني نسبت به فرصت هاي اقتصادي، في حد نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعيه، از استحباب نيز برخوردار بوده و فقط مواردي که با ادله همراه باشند، از تحت عموميت حکم استحباب اطلاع رساني خارج مي شوند. ثانيا رانت هاي اطلاعاتي نيز في حد نفسه حرام نيستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکليفلي مختلفي مي گردند.

© حقوق سایت محفوظ است