۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي حساسيت مراحل لاروي، شفيرگي و پيش شفيرگي پروانه برگخوار چغندرقند (.Spodoptera exiguH) به نماتدهاي Steinernema carpocapsae در شرايط آزمايشگاهي و بر روي گياه چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت مراحل لاروي، شفيرگي و پيش شفيرگي پروانه برگخوار چغندرقند (.Spodoptera exiguH) به نماتدهاي Steinernema carpocapsae در شرايط آزمايشگاهي و بر روي گياه چغندرقند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانه برگخوار چغندرقند،LC50 ,Steinernema carpocapsae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرميده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلي زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين LC50 نماتد Steinernema carpocapsae روي سنين مختلف لاروي و همچنين ارزيابي تاثير اين نماتد روي مراحل پيش شفيرگي و شفيرگي برگخوار چغندرقند (spodoptera exigua H.) انجام گرديد، بدين منظور برگخوار چغندرقند در شرايط آزمايشگاهي و روي غذاي مصنوعي پرورش داده شد همچنين نماتدهاي S.carpocapsae به روش تله گالريا با استقاده از لاروهاي سن آخر پروانه موم خوار بزرگ (Galleria mellonella L.) از خاک باغات سيب استخراج گرديد. مرحله آلوده ساز نماتد (لاروهاي سن سوم نماتد) بعد از خروج از لاشه لاروهاي سن آخر پروانه موم خوار جدا گرديد و بعد از تهيه غلظت هاي مختلف در محيط برگ، زيست سنجي روي سنين لاروي انجام گرفت. LC50 پنج سن لاروي به ترتيب ۱۶۴، ۳۴۲، ۳۹۶، ۴۵۰ و ۴۸۱ عدد نماتد در يک دهم ميلي ليتر برآورد گرديد. در ارزيابي تاثيرغلظت هاي نماتد در مقادير ۱۰۳×۴، ۱۰۴×۲ و ۱۰۴×۴ عدد نماتد در ليتر به ترتيب ۲۶٫۶، ۵۰ و ۸۰ درصد تلفات روي مرحله پيش شفيرگي و ۱۶٫۶، ۲۳٫۳ و ۳۳٫۳ درصد تلفات روي مرحله شفيرگي مشاهده گرديد. با توجه به حساسيت بالاي پيش شفيره هاي برگخوار چغندرقند، کاربرد نماتد روي اين مرحله علاوه بر مرحله لاروي قابل توصيه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است