۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مقاله بررسي حذف فنل از محلول آبي با استفاده از فناوري هاي اکسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي حذف فنل از محلول آبي با استفاده از فناوري هاي اکسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته
مقاله فتوفنتون
مقاله فنل
مقاله محلول آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر ترکيبات آلي نسبت به تصفيه هاي شيميايي و بيولوژيکي متداول مقاوم هستند. بنابراين روشهاي ديگري به عنوان جايگزين فرايندهاي فيزيکي شيميايي و بيولوژيکي کلاسيک مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته اند. در اين تحقيق، فناوري هاي اکسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته شامل UV/H2O2/Fe (III)، UV/H2O2/Fe (II)، UV/H2O2 و UV براي حذف فنل در محلول آبي در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. از يک لامپ فرابنفش جيوه اي فشار متوسط ۳۰۰ وات به عنوان منبع تابش و از پراکسيد هيدروژن ۳۰ درصد به عنوان ماده اکسيد کننده و از فنل با غلظت اوليه ۰٫۵ ميلي مول در ليتر به دليل کاربرد و مصرف زياد به عنوان مدل استفاده گرديد. براي بررسي عوامل موثر مانند pH، غلظت پراکسيد هيدروژن، غلظت و نوع نمک آهن و زمان تابش نور UV، آزمايش ها بر اساس روشهاي استاندارد، آناليز گرديدند. نتايج آزمايش ها نشان داد فرايند فتوفنتون موثرترين فرايند تصفيه تحت شرايط اسيدي بوده و داراي سرعت بيشتر تصفيه فنل در زمان تابش خيلي کم است. سرعت اکسيداسيون در اين فرايند ۴ تا ۵ بار بيشتر از فرايند UV/H2O2 مي باشد. شرايط بهينه براي فرايند فتوفنتون، مقدار pH برابر ۳، نسبت مولي H2O2/Phenol برابر ۱۱٫۶۱ و نسبت مولي Iron/H2O2 براي سيستم هاي UV/H2O2/Fe (II) و UV/H2O2/Fe (III) به ترتيب ۰٫۰۸۳ و ۰٫۰۶۷ به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است