۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله بررسي حذف فتوکاتاليستي نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند ZnO/UV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبيل از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي حذف فتوکاتاليستي نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند ZnO/UV
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احياي فتوكاتاليستي
مقاله محلول هاي آبي
مقاله فرآيند ZnO/Uv
مقاله نيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرستار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني فرد حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: همتي برجي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي انور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني به نيترات يکي از مشکلات محيطي در بسياري از مناطق جهان از جمله ايران مي باشد و باعث بيماري متهموگلوبينميا و احتمالا بيماري هايي از قبيل سرطان سيستم لنفاوي و سرطان خون مي شود. بنابراين بايد به کنترل و حذف آن از منابع آب اقدام نمود. با توجه به اينکه امروزه استفاده از نانو مواد در تصفيه آلاينده هاي محيط بسيار مورد توجه است، هدف از اين مطالعه، استفاده از نانو ذرات ZnO تحت تابش UV براي احياي نيترات است.
روش کار: غلظت هاي مورد بررسي نيترات در اين تحقيق شامل سه غلظت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي گرم در ليتر بود. به منظور تعيين مقدار بهينه غلظت نانو ذره ZnO در احياي نيترات از غلظت هاي ۰٫۱، ۰٫۴ و ۰٫۸ گرم در ليتر استفاده شد. براي تعيين pH بهينه نيز از سه pH 5، ۷ و ۹ استفاده شد. در اين تحقيق همچنين از کاربرد UV به صورت جداگانه در حذف نيترات استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه اثر زمان تماس، اثر غلظت نيترات، غلظت نانو ذره و اثر pH مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميزان حذف نيترات با افزايش غلظت اوليه کاهش مي يابد. همچنين با توجه به نتايج ملاحظه شد کارايي حذف نيترات از ۷۵٫۷ درصد در غلظت ۰٫۱ g/1 فتوکاتاليست به ۹۱٫۲ درصد در غلظت ۰٫۸ g/1 افزايش يافته است. بالاترين کارايي در pH طبيعي مشاهده شد. در شرايط استفاده از UV به صورت جداگانه، حداکثر کارايي در pH=2 به ۲۷ درصد رسيد.
نتيجه گيري: از بين مراحل انجام شده، استفاده از پرتو فرابنفش به تنهايي براي حذف نيترات کارايي ندارد اما به نظر مي رسد که استفاده از فرايند UV/ZnO کارايي خوبي در حذف نيترات دارد.

© حقوق سایت محفوظ است