۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مقاله بررسي جوانه زني بذرهاي ۶ گونه گون چندساله علفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۸۸ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جوانه زني بذرهاي ۶ گونه گون چندساله علفي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد و سرعت جوانه زني
مقاله شاخص بنيه بذر
مقاله گون هاي علفي چند ساله
مقاله Astragalus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع كيا صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: زندي اصفهان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسيني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مشكلات جوانه زني گونه هاي مختلف گون چندساله، تيمارهاي خراش دهي فيزيكي و سرما بر روي بذر ۶ گونه (۱۴ نمونه بذري) با استفاده از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي نامتعادل در سه تکرار در آزمايشگاه بانک ژن منابع طبيعي در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه، شاخص بنيه بذر و نسبت طول ريشه چه به ساقه چه مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي مربوط به هر عامل مورد تجزيه واريانس قرار گرفت. نتايج تجزيه آماري نشان داد که تفاوت بين گونه ها براي كليه صفات بجز طول ريشه چه، و نسبت طول ريشه چه به ساقه چه و تفاوت بين تيمارها براي كليه صفات بجز طول ريشه چه معني دار بود. اثر متقابل گونه در تيمار نيز براي كليه صفات بجز طول ريشه چه و شاخص بنيه بذر معني دار بود. در مقايسه بين گونه ها،A. vegetus و A. lilacinus  به ترتيب بيشترين و كمترين ارزش را براي بيشتر عامل هاي جوانه زني داشتند و بقيه گونه ها در حد متوسط گروه بندي شدند. در تمام گونه ها تيمار خراش بهترين تيمار براي جوانه زني بذرها شناخته شد. عامل هاي جوانه زني در تيمار سرمادهي نسبت به شاهد داراي ارزش كمتري بودند و نتيجه گرفته شد كه كشت اين گونه ها در فصل سرد پاييز و زمستان ممكن است موجب عدم استقرار آنها گردد. همچنين نتايج نشان داد که گونه A. vegetus گونه مناسبي از لحاظ بيشتر عامل ها بوده و براي اصلاح مراتع مناسب مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است