۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش دانش آموزان پسر به ونداليسم در محيط مدارس (مطالعه موردي دبيرستان هاي شهرستان خرم آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش دانش آموزان پسر به ونداليسم در محيط مدارس (مطالعه موردي دبيرستان هاي شهرستان خرم آباد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ونداليسم
مقاله بي هنجاري
مقاله مدارس
مقاله خانواده
مقاله دوستان بزهکار
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ندري ساجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش دانش آموزان پسر به ونداليسم در محيط مدارس در سال تحصيلي ۹۱- ۱۳۹۰ انجام شده است، چارچوب نظري اين تحقيق بر اساس نظريات: ارتباط نسبي ساترلند، نظريه كلوواردواوهلين، آنومي مرتن، پيوند اجتماعي هيرشي و ساختار خانواده گود مي باشد. با کاربرد روش پيمايشي و کتابخانه اي و با استفاده از تکنيک پرسش نامه و فيش برداري از بين اين جامعه، ۳۷۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گيري به صورت خوشه اي مي باشد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند در قسمت تحليل آماري از «آزمون کندال» tow-b و tan-c، گاما و ضريب توافق c» استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که بين همه متغييرهاي مستقل: وضعيت اقتصادي، پايين بودن سطح تحصيلات والدين، جدايي والدين، خشونت در خانواده، سابقه مجرميت والدين، معاشرت با دوستان بزهكار، تبعيض، عدم رعايت قوانين، عدم شرکت در فعاليت ها، عدم احساس تعلق و فقر فرهنگي بغير از متغير «نداشتن برنامه براي اوقات فراغت» با گرايش دانش آموزان به ونداليسم رابطه معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است