۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بهره وري كادر اداري سازمان هاي دولتي در شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر بهره وري كادر اداري سازمان هاي دولتي در شيراز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله سازمان هاي دولتي
مقاله بررسي جامعه شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي عواملي است كه بر روي بهره وري كاركنان اداري سازمان هاي دولتي تاثير داشته اند. اين تحقيق به روش تجربي و با استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم نمونه ۳۸۱ نفر در ادارات انتخاب شده دولتي شهر شيراز انجام شده است. از جمله نتايج مهم تحقيق اين است كه بعضي از عوامل مانند شرايط محيطي و فيزيكي حاكم بر محل كار، پاداش هاي اجتماعي و تاريخ استخدام بر روي بهره وري تمام كاركنان، از هر موقعيت و رده سازماني تأثير داشته اند. بعضي از عوامل ديگر تاثير قابل توجهي بر روي بهره وري نداشتند. از جمله اين عوامل حقوق، پاداش خاص بهره وري و وضعيت استخدام بود. بعضي از عوامل ديگر تاثير متفاوتي بر روي بهره وري كاركنان و مديران داشتند. رفتارهاي بديل بهره وري، جنس و سطح تحصيلات بر روي بهره وري كاركنان صف موثر بودند. در حالي كه تاثيري بر روي بهره وري مديران ستادي نداشتند.

© حقوق سایت محفوظ است