۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي ثبات رنگ كامپوزيت IDM (ايده‌ آل ماكو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ثبات رنگ كامپوزيت IDM (ايده‌ آل ماكو)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين كامپوزيت
مقاله تغيير رنگ
مقاله ثبات رنگ
مقاله اسپكتروفتومتر
مقاله زنوتست
مقاله نورسخت
مقاله خود سخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پورحقيقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير رنگ كامپوزيت رزين‌ها كه در اثر تغييرات شيميايي در رزين و يا در اثر جذب آب و مواد رنگي رخ مي‌دهد، مي‌تواند در دراز مدت منجر به شكست درمان شود. هدف از اين مطالعه بررسي ثبات رنگ كامپوزيتIDM  خود سخت و نورسخت (IS) و (IL) در شرايط استاندارد Aging است. نمونه‌هايي از كامپوزيت‌هاي خودسخت و نورسخت IDM و كامپوزيت (DL) Definite و (DS) Degufill از شركت دگوسا تهيه و به سه گروه كنترل (الف) و آزمايش (ب و ج) تقسيم شدند. تمام نمونه‌ها مطابق دستورالعمل استاندارد تهيه و آزمايش شدند. ابتدا رنگ همه نمونه‌ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر
Data Flash مشخص شد؛ سپس گروه كنترل يك هفته در دماي۳۷ درجه سانتي‌گراد و در محيط تاريك نگهداري شد. گروه «ب» پس از پوشيده شدن با آلومينيوم فويل، ۲۴ ساعت در دماي۳۷ درجه سانتي‌گراد و رطوبت ۱۰۰% در دستگاه زنوتست و بعد ۶ روز در تاريكي و دماي ۳۷ درجه سانتي‌گراد نگه داشته شد و گروه «ج» به مدت ۲۴ ساعت در دماي۳۷ درجه سانتي‌گراد و در رطوبت ۱۰۰% تحت نور لامپ زنون، در دستگاه زنوتست قرار گرفت و سپس ۶ روز در محيط تاريك و ۳۷ درجه سانتي‌گراد نگهداري شد؛ سپس رنگ نمونه‌ها مجددا اندازه‌گيري شد. تغييرات مربوط به رنگ با استفاده از سيستم CIE L*a* b* در مقياسهاي ΔE، ΔL، Δa، و Δb بررسي گرديد. بيشترين تغيير رنگ مربوط به كامپوزيت IL بود (۵۲/۱۹ = DE). IL با DL و IS اختلاف قابل ملاحظه‌اي داشت. ميزان تغيير رنگ كامپوزيت IS در شرايط «الف، ب و ج» قابل ملاحظه نبود.

© حقوق سایت محفوظ است