۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تيمار پذيري چوب پالونيا با استفاده از تكنيك پليمريزاسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تيمار پذيري چوب پالونيا با استفاده از تكنيك پليمريزاسيون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالونيا
مقاله تيمار پذيري
مقاله استايرين
مقاله پليمريزاسيون
مقاله توزيع مايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده عمراني مهدخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تيمارپذيري چوب پالونيا (Paulownia fortunei) با استفاده از تکنيک پليمريزاسيون انجام گرفت. اندازه گيري شاخص هاي تيمارپذيري، تعيين نقش هر يک از عناصر آناتوميکي در انتقال سيال، گذرگاه هاي سيال در جهات شعاعي و مماسي و مقايسه نفوذپذيري بخش هاي چوبي (چوب درون و چوب برون) از جمله اهداف اين مطالعه بود. با اندود کردن سطوح عرضي و مماسي برخي نمونه ها و سطوح عرضي و شعاعي نمونه هاي ديگر، امکان نفوذ سيال به ترتيب در جهات شعاعي و مماسي فراهم آمد. ابعاد نمونه ها ۲٫۵×۲٫۵×۴ سانتي متر بود. براي تيمار نمونه ها از منومر استايرين استفاده شد. با اضافه نمودن رنگ قرمز به استايرين و پليمريزاسيون آن بعد از تيمار، امکان مطالعه توزيع مايع در چوب با استفاده از ميکروسکوپ فراهم شد. نتايج نشان داد که ميزان جذب و عمق نفوذ مايع در جريان مماسي، اختلاف معني داري با جريان شعاعي دارد و شاخص هاي فوق در جريان مماسي بيشتر از جريان شعاعي است. ميان ميزان جذب و عمق نفوذ در بخش هاي چوبي اختلاف معني داري مشاهده نشد. از لحاظ شاخص توزيع مايع، بين جريان هاي شعاعي و مماسي و نيز بخش هاي چوبي تفاوتي وجود نداشت. در جريان هاي شعاعي و مماسي و نيز در بخش هاي چوبي، آوندها به علت پرشدن توسط تيل و نيز محصور شدن با پارانشيم هاي طولي نفوذناپذير، از تيمارپذيري خيلي ضعيف و فيبرها از تيمارپذيري ضعيفي برخوردار بودند. پره هاي چوبي و پارانشيم هاي طولي نيز به دليل پر بودن با مواد رسوبي و ذخيره اي، تيمارناپذير بودند.

© حقوق سایت محفوظ است