۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي توقعات و انتظارات بيماران از پزشكان متخصص داخلي، روانپزشكي و جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي توقعات و انتظارات بيماران از پزشكان متخصص داخلي، روانپزشكي و جراحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی بیمار
مقاله همكاری بیمار
مقاله صلاحیت بالینی
مقاله رابطه بیمار و پزشك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوبايي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: ده بزرگي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان پدیده ای پیچیده است که به عوامل زیادی ارتباط دارد. یکی از عوامل مهم در درمان بیماران ارتباط مناسب بین پزشک و بیمارش می باشد. از آنجا که رضایت بیمار تا حدود زیادی به توقعات و انتظارات او از پزشک مربوط می باشد، جا دارد انتظارات بیماران توسط پزشک شناخته شود. این مطالعه با هدف بررسی توقعات و انتظارات بیماران از پزشکان متخصص داخلی، روانپزشکی و جراحی در شهر انجام گرفته است.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه توصیفی، بیماران مراجعه کننده برای اولین بار به پزشکان متخصص در سه رشته روانپزشکی، داخلی و جراحی می باشند. هر گروه از مراجعه کنندگان شامل ۵۰ بیمار است که بطور تصادفی انتخاب شدند و قبل از معاینه توسط پزشک، دو پرسشنامه را تکمیل کردند. پرسشنامه اول شامل مشخصات فردی و پرسشنامه دوم شامل سوالاتی در مورد انتظاراتشان از پزشک بود. سپس نتایج با استفاده از آزمون درصدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که توقعات و انتظارات بیماران از پزشک کمتر تحت تاثیر پزشک مربوطه یا متغیرهایی چون سن، وضعیت تاهل، شغل، تعداد فرزندان، محل سکونت و میزان درآمد است. در میان متغیرها بیشترین متغیرهای تاثیرگذار جنسیت بیماران و سطح تحصیلات آنها بود. انتظار اکثر بیماران از پزشک خودشان آن بود که در حد سواد بیمار اطلاعات علمی راجع به بیماری و اثرات جانبی دارو داده شود. موثرترین عامل ارجاع یک بیمار به روانپزشک رادیو و تلویزیون بود و در مورد متخصصین جراحی و داخلی ارجاع بیمار توسط پزشکان دیگر بوده است.
نتیجه گیری: توجه به انتظارات بیماران از جانب پزشکان در روند بهبودی نقش عمده ای دارد. لذا مدیریت صحیح پزشک در تنظیم زمان معاینه، تعداد بیماران معاینه شده در یک ساعت، توضیحات کافی راجع به بیماری و داروهای تجویز شده باعث رضایتمندی و بالطبع پذیرش سریعتر نقطه نظرات پزشک از جانب بیمار خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است