۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله بررسي توصيفي عوامل محيطي مستعد کننده بيماري ها در گاوداري هاي استان فارس: ارائه روشي براي کمي کردن يافته هاي کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي توصيفي عوامل محيطي مستعد کننده بيماري ها در گاوداري هاي استان فارس: ارائه روشي براي کمي کردن يافته هاي کيفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مستعد کننده
مقاله محيط
مقاله تهويه
مقاله جايگاه
مقاله گروه بندي
مقاله تنش گرمايي
مقاله گاو شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي فاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري لاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منظور بررسي عوامل مستعد کننده بيماري ها در محيط زندگي گاوها و ارائه روشي براي کمي کردن اطلاعات و آسان سازي تفسير يافته ها انجام شد. در ۳۰ گاوداري شيري در استان فارس، سطح آشنايي دامداران با تاثير شرايط محيطي در برقراري سلامت عمومي در گله، و اصلي ترين عوامل محيطي که در مورد نقش آنها در رخداد بيماري ها و عملکرد نابهينه توجيه روشني وجود دارد، بررسي شدند. اين عوامل شامل گروه بندي، مساحت و ويژگي هاي کف و بستر، وضعيت آخور، وضعيت آبخوري و امکانات مقابله با تنش گرمايي بودند. از نظر موجود بودن برنامه ها (يا اطلاعات) نسبتا جامع براي برقراري سلامت عمومي گله تنها ۱۰% گاوداري هاي مطالعه شده مناسب تشخيص داده شدند. از نظر گروه بندي تنها در نيمي از گاوداري ها دقت نظر نسبي ديده مي شد. از نظر تهويه جايگاه هاي گاوهاي دوشا، تنها در ۱۰% گاوداري ها شرايط لازم به طور نسبي فراهم شده بود. از نظر مساحت و ويژگي هاي کف و بستر، ۵۳٫۳% و از نظر ساختار آخورها ۵۰% گاوداري ها به درجاتي از اصلاح نياز داشتند. ۵۶٫۷% گاوداري ها از نظر آبخوري اشکالي نداشتند و مابقي به تغييرات جزئي نيازمند بودند. متاسفانه در هيچ يک از گاوداري ها امکانات و تجهيزات موثري براي مقابله با استرس گرمايي وجود نداشت، و اکثريت قاطع آنها (۹۶٫۷%) به اصلاحاتي در حد متوسط تا زياد نياز داشتند. بر اساس نتايج بررسي حاضر و با روش اعمال شده در اين بررسي، به نظر مي رسد که از بين معيارهاي مطالعه شده اصلاح وضعيت از نظر تهويه و مقابله با تنش گرمايي بيشترين ضرورت را دارد. اصلاح وضعيت از نظر مساحت، نوع کف، بستر و همچنين ساختار آخورها در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد و از نظر وضعيت آبخوري ها کمترين ضرورت احساس مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است