۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله بررسي توزيع مكاني برخي عناصر غذايي و عوامل موثر بر حاصلخيزي خاك در اراضي شهرستان مراغه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع مكاني برخي عناصر غذايي و عوامل موثر بر حاصلخيزي خاك در اراضي شهرستان مراغه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه حاصلخيزي
مقاله مراغه
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله زمين آمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج نيا اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلي عوري اباذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک زراعي منبعي ارزشمند بوده و حفظ و مديريت حاصلخيزي آن در توسعه پايدار هر کشوري نقش مهمي را ايفا مي نمايد. از جمله ابزارهاي مناسب که مي تواند امکانات لازم را در زمينه مديريت حاصلخيزي خاک ها فراهم آورد نقشه هاي پهنه بندي عناصر غذايي مي باشند. هدف تحقيق حاضر بررسي ساختار فضايي و تهيه نقشه هاي پهنه بندي عناصر غذايي بر اساس استفاده از تکنيک هاي زمين آمار در محيط GIS مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از۳۹۰ GPS  نمونه مركب خاک از اراضي زراعي شهرستان مراغه جمع آوري شد و پس از آناليزهاي آزمايشگاهي ميزان عناصر فسفر، پتاسيم ،آهن، روي، منگنز، مس و بور و نيز درصد كربن آلي، شوري و pH استخراج گرديدند. از طريق بررسي هاي آماري با بسته نرم افزاري Spss نرمال بودن توزيع داده ها تست شد و سپس با بكارگيري نرم افزار Gs+9 بررسي هاي زمين آماري و تهيه نيم پراش نگار تمامي عناصر انجام شده و بعد مناسبترين مدل تئوري به داده هاي تجربي برازش داده شد. با تعيين شدن پارامترهاي نيم پراش نگار مدل کريجينگ معمولي جهت تخمين مقادير عناصر در نقاط مجهول بکار گرفته شده و نقشه پهنه بندي عناصردر محيط نرم افزار Gs+9 توليد شد. پهنه بندي نقشه هر كدام از اين عوامل بر اساس استانداردهاي موسسه تحقيقات خاك و آب كشور انجام شد. نتايج حاصله نشان داد كه قسمت عمده اراضي نمونه برداري شده، فاقد محدوديت شوري بوده ولي داراي كمي قليائيت هستند، در ۷۴ درصد اراضي ميزان كربن آلي بيشتر از  0.5درصد است و بر اساس نياز گياه گندم، فسفر قابل در ۷۰٫۳۵ درصد اراضي در حد زياد يا سميت و پتاسيم قابل جذب نيز در قست اعظم اين خاكها در حد زياد و خيلي زياد مي باشد. از لحاظ عناصر كم مصرف به ترتيب كمبود روي، منگنز، آهن، بور و مس در اين اراضي شايع بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است