۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله بررسي تنوع ژنتيکي مرغ هاي بومي استان خوزستان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم دامي (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي مرغ هاي بومي استان خوزستان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغان بومي
مقاله هتروزايگوسيتي
مقاله محتواي اطلاعات چند شکلي
مقاله فاصله ژنتيکي
مقاله ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنوان كيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فكر هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: چاجي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر تنوع ژنتيکي ۱۰۰ قطعه مرغ بومي از ۵ منطقه در استان خوزستان شامل (آبادان، دزفول، شوشتر، اهواز و ايذه) با استفاده از ۶ نشانگر ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفت. DNA، با استفاده از روش استخراج نمکي از نمونه هاي خون جمع آوري شده، استخراج شد. واکنش هاي PCR براي تمامي جايگاه ها به خوبي صورت گرفت و مشخص شد که همه جايگاه ها از چند شکلي بالايي برخوردار هستند. مقدار فراواني جايگاه هاي مورد مطالعه بين ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۲۴۷ بدست آمد. جمعا ۱۰۳ آلل مشاهده شد. ميانگين PIC به ميزان ۰٫۸۹۸ برآورد شد. ميانگين هتروزايگوسيتي در کل جمعيت ۰٫۹۴۸ با بيشترين ميزان ۰٫۹۷ در جمعيت آبادان و با کمترين ميزان ۰٫۹۲ در جمعيت شوشتر برآورد شد. بنابراين آبادان بالاترين و شوشتر پايين ترين تنوع را نشان دادند. درخت فيلوژنتيک حاصل از فاصله ژنتيکي DA به روش UPGMA ترسيم گرديد که در اين روش شوشتر قديمي ترين جمعيت شناخته شد. در کل، سطح بسيار بالايي از تنوع ژنتيکي در اين مطالعه شناسايي شده است.

© حقوق سایت محفوظ است