۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تنوع ژنتيكي برنج هاي ايراني با استفاده از نشانگر رپيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي برنج هاي ايراني با استفاده از نشانگر رپيد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنوع ژنتيك
مقاله نشانگر رپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودباركلاري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قره ياضي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج از گياهان زراعي مهم ايران محسوب و در مناطق جغرافيايي وسيعي کشت مي شود. اين امر مي تواند سبب ايجاد تنوع ژنتيک در آن گردد. تنوع ژنتيک، ماده اوليه براي هر برنامه به نژادي محسوب مي شود. در اين مطالعه تنوع ژنتيک ۱۱۳ رقم از ارقام بومي و اصلاح شده برنج هاي ايراني موجود در بانک ژن که از مکان هاي جغرافيايي متفاوت جمع آوري شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. دي ان اي(DNA)  ارقام مورد بررسي پس از استخراج با استفاده از ۱۴ آغازگر رپيد در واکنش زنجيره اي پليمراز تکثير شدند و ۱۳۶ نشانگر توليد کردند. امتياز دهي بر اساس حضور (يک) و عدم حضور (صفر) باندها صورت گرفت. ماتريس شباهت داده ها بر اساس ضريب شباهت جاکارد تشکيل شد و دندروگرام با استفاده از روشUPGMA  نرم افزاري رايانه ايNTSYS  ترسيم شد. ارقام مورد مطالعه به هفت گروه تقسيم شدند که شباهت بين آنها حداکثر هشتاد و هشت درصد و حداقل چهل و پنج درصد بود. در بين ارقام اصلاح شده مورد بررسي، ارقام گيل ۳ و سفيدرود با ۷۰% شباهت نزديک ترين ارقام اصلاح شده به يکديگر بودند. ارقام با نام محلي مشابه که از مناطق مختلف جمع آوري شده بودند، با وجود داشتن نام هاي يکسان، تنوع ژنتيک قابل ملاحظه اي داشتند، به طوري که فاصله ژنتيک بين اين ارقام و فاصله ژنتيک آنها از ساير ارقام تفاوت معني داري نشان ندادند. برنج هاي ايراني موجود در بانک ژن حتي در صورت برخورداري از نام هاي مشابه داراي تنوع زيادي بودند. از اين تنوع مي توان در برنامه هاي به نژادي بهره برداري کرد.

© حقوق سایت محفوظ است