۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله بررسي تنوع اقليمي و پتانسيل هاي آگروکليمايي استان ايلام با استفاده از شاخص هاي روش پاپاداکيس (ايستگاه هاي منتخب، ايلام، ايوان و دهلران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي اقليم شناسي از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع اقليمي و پتانسيل هاي آگروکليمايي استان ايلام با استفاده از شاخص هاي روش پاپاداکيس (ايستگاه هاي منتخب، ايلام، ايوان و دهلران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع و پتانسيل اقليمي
مقاله شاخص هاي پاپاداکيس
مقاله ايستگاه هاي منتخب
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط جوي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار در توليد محصولات کشاورزي مي باشد. با آگاهي يافتن از شرايط جوي و پتانسيل هاي اقليمي کشاورزي مناطق مي توان از منابع با راندمان بالاتري استفاده نمود. در اين مقاله داده هاي هواشناسي سه ايستگاه منتخب در سطح استان ايلام پردازش و با استفاده از روش پاپاداکيس تحليل گرديد. شاخص هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل: سختي زمستان، گرمي تابستان، طول فصل بدون يخبندان، تبخير و تعرق پتانسيل، بيلان آبي و توزيع فصلي آن مي باشد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که از نظر شرايط دماي تابستاني کل ايستگاه هاي منطقه در طبقه پنبه قرار دارند. از نقطه نظر شرايط دماي زمستاني، ايستگاه هاي مورد بررسي از تنوع بيشتري برخور دارند، به نحوي که ايستگاه همديدي ايلام و ايوان در طبقه جو دو سر (خنک تر) و ايستگاه دهلران در طبقه مرکبات قرار دارد. به طور کلي ايستگاه هاي فوق از نظر رژيم گرمايي در گروه جنب حاره اي و بري و از نظر رژيم رطوبتي در گروه مديترانه اي و بياباني مديترانه اي قرار دارند. کل ايستگاه هاي مورد مطالعه در دوره اقليمي، مديترانه اي بري و بياباني جنب حاره اي داغ قرار مي گيرند. ايستگاه هاي ايلام و ايوان که نماينده مناطق مرتفع و معتدل تر استان مي باشند، داراي پتانسيل اقليمي کشاورزي براي محصولات غلات زمستاني به ويژه (گندم و جو ديم)، زيتون و پنبه با توجه به شرايط اقليمي فصل تابستان مي باشند. ايستگاه دهلران که نماينده مناطق گرمسيري استان مي باشد داراي پتانسيل اقليمي مناسبي براي کشت محصولات کشاورزي نظير مرکبات با توجه به درجه سختي زمستاني و پنبه با توجه به شرايط گرماي تابستان مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در مناطق گرمسيري استان (ايستگاه دهلران) قابليت کشت محصول نيشکر و برنج در صورت آب کافي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است