۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي تكرار پذيري مقادير زمان تاخيري فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه فرونتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تكرار پذيري مقادير زمان تاخيري فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه فرونتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان تاخيري
مقاله مفصل مچ پا
مقاله اغتشاش بيروني
مقاله بي ثباتي عملكردي
مقاله تكرارپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: فراهيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين تحقيق تعيين تکرارپذيري زمان بندي فعاليت عضلاني مچ پا بروي سيستم اغتشاش مچ پا در صفحه فرونتال تحت شرايط مختلف اغتشاش بيروني مي باشد.
زمان تاخيري شروع فعاليت، دامنه حداکثر فعاليت و زمان تاخيري حداکثر فعاليت عضلات مچ پا ۱۰ مرد و زن سالم و ۱۰ مرد و زن مبتلا به بي ثباتي مچ پا در يک مطالعه متودولوژيک مورد آزمون قرار گرفت.
روش بررسي: زمان تاخيري شروع فعاليت، دامنه حداکثر فعاليت و زمان تاخيري حداکثر فعاليت عضلات مچ پا متعاقب اينورژن ناگهاني مچ پا توسط سيستم اغتشاش مچ پا و الکتروميووگرافي سطحي تعيين گرديد.
يافته ها: دامنه مقادير ICC براي زمان تاخيري شروع فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (۰٫۷۱- ۰٫۹۷)، تيبياليس قدامي (۰٫۹۹-۰٫۷۵)، پرونئوس برويس (۰٫۹۹-۰٫۸۳) و سولئوس (۰٫۹۹-۰٫۹۷) در زواياي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درجه در صفحه فرونتال ميباشد. اين دامنه مقادير براي دامنه حداکثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (۰٫۹۹-۰٫۸۱)، تيبياليس قدامي (۰٫۹۹-۰٫۹)، پرونئوس برويس (۰٫۹۹-۰٫۶۴) و سولئوس (۰٫۹۹-۰٫۹۸) بوده و براي زمان تاخيري حداکثر فعاليت عضلات پرونئوس لانگوس (۰٫۹۹-۰٫۸۹)، تيبياليس قدامي (۰٫۹۹-۰٫۷۱)، پرونئوس برويس (۰٫۹۹-۰٫۹۱) و سولئوس (۰٫۹۹-۰٫۶۹) بدست آمد.
نتيجه گيري: تعيين زمانبندي فعاليت عضلات مچ پا به عنوان روش اندازه گيري تکرارپذير ثابت گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است