۱۳۹۵-۰۱-۲۳

مقاله بررسي تغييرات ۱۰- ICD در فرايند روزآمدسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ۱۰- ICD در فرايند روزآمدسازي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليدواژگان: فرايند روزآمدسازي
مقاله ICD-10
مقاله طبقه بندي ها
مقاله مديريت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موصلي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان جهاني بهداشت با ايجاد تغييرات در ساختار سيستم طبقه بندي بين المللي بيماري ها سعي در روزآمدسازي آن متناسب با نيازهاي اطلاعاتي جامعه علمي دارد. در اين مطالعه تغييرات ICD-10 (International classification of diseases) در فرايند روزآمدسازي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: داده هاي اين مطالعه توصيفي برگرفته از سايت سازمان جهاني بهداشت بود که پس از دسته بندي در قالب تعيين نوع تغييرات، نوع دستورالعمل ها جهت ايجاد تغيير، منبع ايجاد تغيير و سال تاييد و اعمال تغييرات بر اساس آمار توصيفي مورد تفسير قرار گرفت.
يافته ها: از تعداد ۱۹۱۴ تغييري که در ۱۰-ICD در فاصله سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ رخ داده است، بيشترين تغيير در جلد سوم با ۱۲۴۹ مورد (۶۵٫۵۳ درصد) بوده است. بيشترين تغييرات بزرگ در جلد اول با ۲۶۴ مورد (۵۰٫۱۹ درصد) و بيشترين تغييرات کوچک در جلد دوم با ۶۹ مورد (۴۹٫۶۴ درصد) اعمال شده است. بيشترين دستورالعمل تغييرات در هر سه جلد مربوط به اضافه کردن (Add) موردي به سيستم بوده است. در بين گروه هاي فعال ايجاد کننده تغييرات، MRG (Mortality reference group) با ۱۰۷ مورد (۲۰٫۳۴ درصد) و ۱۱۶ مورد (۸۳٫۴۵ درصد) به ترتيب در جلد اول و دوم و آلمان با ۳۰۵ مورد (۲۴٫۴۲ درصد) در جلد سوم بيشترين نقش را داشته اند.
نتيجه گيري: حفظ سياليت يک سيستم طبقه بندي در حوزه سلامت امري خطير و ضروري است. اين سياليت در ICD-10 با ايجاد تغييرات چشم گير به دليل افزايش کشفيات جديد در زمينه پزشکي، تجهيزات تشخيصي و درماني و به دنبال آن اطلاعات سلامت رخ داده است. در ايران نيز به دليل سياست دولت مبني بر ايجاد پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان، نياز به استفاده از سيستم طبقه بندي روزآمد بيشتر احساس مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است