۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله بررسي تغييرات مکاني و زماني بهره وري مصرف آب در مقياس منطقه اي مطالعه موردي: استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در حفاظت منابع آب و خاك از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات مکاني و زماني بهره وري مصرف آب در مقياس منطقه اي مطالعه موردي: استان همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري مصرف آب
مقاله تبخير و تعرق
مقاله گندم
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش کشاورزي بزرگترين مصرف کننده آب در ايران مي باشد. بهبود بهره وري آب در اين بخش از مصارف مي تواند ضمن بهبود عملکرد اقتصادي تا حدي از چالش هاي پيش روي ناشي از محدوديت منابع آب تجديد شونده بکاهد. در اين راستا و به منظور شناسايي تغييرات زماني و مکاني بهره وري مصرف آب گندم، تحقيقي در محدوده جغرافيايي استان همدان انجام شده است. هدف از اين تحقيق شناسايي بهترين مکان و زمان براي کشت گندم براي دستيابي به حداکثر محصول در ازاي واحد آب مصرفي مي باشد. بر اين اساس مقادير تبخير و تعرق گندم در ايستگاه هاي هواشناسي منتخب تعيين شد و سپس به کمک روش ميانيابي معکوس، مقادير تبخير و تعرق محدوده استخراج گرديد، آنگاه با استفاده از عملکردهاي دريافت شده گندم در محدوده استان، نقشه گستره بهره وري آب توليد شد. نتايج نشان مي دهد محدوده هاي غرب و جنوب غربي استان داراي بيشترين بهره وري آب در توليد گندم مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است