۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مقاله بررسي تغييرات ماهانه نيترات در آب زيرزميني دشت شهرکرد و پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ماهانه نيترات در آب زيرزميني دشت شهرکرد و پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله نيترات
مقاله پهنه بندي
مقاله دشت شهركرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاله زاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: يارعلي نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي منابع آب زيـرزميني به نيترات در حال حاضر يکي از مهم ترين مسايل زيست محيطي محسـوب مي شود. در چند دهه اخير، مصرف کودهاي نيتروژن دار بدون توجه به تاثير آنها بر خصوصيات خاک و محيط زيست گسترش غير قابل انکاري داشته است. نيترات مانند سطوح کلوييدهاي خاک داراي بار منفي بوده و به راحتي توسط آب باران به منابع آب سطحي و به خصوص زيرزميني وارد مي شود. در اين تحقيق با هدف بررسي گسترش آلاينده نيترات توسط سيستم اطلاعات جغرافيايي، از ۱۰ چاه مورد بهره برداري در طول ۱۲ ماه سال (تير ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷) ۱۲۰ نمونه برداري به صورت ماهانه انجام شده و غلظت نيترات نمونه ها اندازه گيري و در کل دشت پهنه بندي و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد که بخش هاي مياني دشت در مقايسه با شمال و جنوب، از غلظت نيترات پايين تري برخوردارند و تغييرات کمتري را در طول فصول مختلف سال را مي توان مشاهده کرد. فصل تابستان بيشترين غلظت نيترات را به دليل برداشت زياد و برگشت آن و فعاليت هاي کشاورزي دارد. در پاييز و زمستان، مجموع غلظت نيترات رو به کاهش مي رود و بجز آبان و اسفندماه که ميانگين حدود ۲۴ ميلي گرم در ليتر دارد، ميانگين بقيه موارد بين ۲۱ تا ۲۳ ميلي گرم در ليتر متغير است. بيشترين غلظت نيترات در بخش هايي از جنوب دشت است که در دو ماه از حد استاندارد ۵۰ ميلي گرم در ليتر نيز بيشتر است. نتايج همچنين حلاليت بالاي نيترات و در ادامه شسته شدن آن در اثر آبياري و نيز نقش فعاليت هاي کشاورزي در عدم تامين سلامت آب را نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است