۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله بررسي تغييرات راديوگرافي قفسه سينه بعد از عمل باي پاس شريان كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۰۵ تا ۷۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات راديوگرافي قفسه سينه بعد از عمل باي پاس شريان كرونر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان نيا سيدخليل
جناب آقای / سرکار خانم: برادران شراره
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيكي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي ‌ا‌‌سماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجلل فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از يك سو عمل باي‌پاس عروق كرونر از بزرگترين دستاوردهاي دانش بشري است و درحال حاضر در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله ايران، به يك جراحي روتين تبديل شده است و از سوي ديگر كليشه راديوگرافي قفسه صدري نقش مهمي در تشخيص و درمان اين بيماران قبل و بعد از جراحي ايفا مي كند.پيش بيني مي شود ضمن عمل، آناتومي قفسه صدري متحمل تغييراتي شود كه در راديوگرافي نمايان مي‌شود، لذا اين مطالعه به منظور بررسي اين تغييرات احتمالي طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مشاهده‌اي- توصيفي و به روش مقطعي بر روي ۱۰۱ بيماري كه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۰ در بيمارستان افشار يزد عمل جراحي باي ‌پاس عروق كرونر شده‌اند صورت گرفته است.راديوگرافي قفسه صدري بيماران قبل از عمل و قبل از ترخيص از نظر اندازه‌هاي قلب، توراكس، مدياستن فوقاني، مدياستن نافي و وضعيت زواياي جنبي مقايسه شدند و نتايج با برنامه رايانه‌اي spss 11 و آزمونهاي آماريParied t-test ,chi-square ,fisher-exact مورد تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: در مجموع در ۶۹ مرد و ۳۲ زن افزايش ميانگين قطر قلب به ميزان۱٫۲۱سانتيمتر، كاهش ميانگين اندازه توراكس ۰٫۳۶ سانتي متر، افزايش ميانگين Cardio-thoracic radio 5% ،افزايش ميانگين اندازه مدياستن فوقاني ۰٫۲ سانتي متر، افزايش ميانگين اندازه مدياستن نافي ۰٫۲ سانتي متر مشاهده شد.
نتيجه گيري و توصيه ها: بسياري از تغييرات CXRبعد از عمل جراحي بدون وجود پاتولوژي خاصي شايع مي باشد و با شيوع روزافزون جراحي قلب، به نظر مي رسد لازم باشد در برنامه هاي آموزشي پزشكان چگونگي اين تغييرات گنجانده شود تا از بروز اشتباهات تشخيصي احتمالي جلوگيري گردد.

© حقوق سایت محفوظ است