۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله بررسي تغييرات خواص فيزيكي و تشريحي چوب و پوست گونه راش جنگل سياهكل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات خواص فيزيكي و تشريحي چوب و پوست گونه راش جنگل سياهكل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه راش
مقاله جنگل شن رود سياهكل
مقاله رطوبت
مقاله جرم ويژه خشك
مقاله هم كشيدگي حجمي
مقاله طول الياف
مقاله راندمان الياف
مقاله نسبت طول به قطر الياف
مقاله ديسك و محور شعاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسام غنچه
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي خواص فيزيكي و تشريحي چوب و پوست گونه راش جنگل سياهكل ۴ و تغييرات آنها در سه ارتفاع و محور شعاعي تنه درخت تحليل شده است. تعداد سه درخت سالم راش در جنگل شنرود سياهكل واقع در غرب لاهيجان قطع شده و از هر درخت سه ديسك از ارتفاع پاييني، مياني و بالايي تنه درخت (ارتفاع هاي ۱ و ۲ و ۳) انتخاب گرديد. نمونه هاي آزموني براي اندازه گيري خواص مورد نظر يعني رطوبت، جرم ويژه خشك، هم كشيدگي حجمي، طول الياف، راندمان الياف و نسبت طول به قطر الياف(L/D) ، بنابر استانداردISO-3131  از اين ديسك ها تهيه شد و داده هاي حاصله مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه رطوبت چوب راش در محور شعاعي تغييرات كمي داشته، اما در محور طولي، در سه ارتفاع مورد بررسي، از زمين تا تاج افزايش مي يابد. جرم ويژه خشك چوب در محور شعاعي از مغز تا پوست تغييرات كمي داشته و در سه ارتفاع از پايين به بالا كاهش مي يابد. الگوي تغييرات هم كشيدگي حجمي بجز در ارتفاع ۱ (ديسك پاييني) در محور شعاعي در دو ارتفاع ديگر از الگوي جرم ويژه خشك تبعيت مي كند. منحني تغييرات طول الياف، راندمان و نسبت L/D چوب در سه ارتفاع و محور شعاعي تغييرات كمي را نشان مي دهد. رطوبت، جرم ويژه خشك، هم كشيدگي حجمي و همچنين طول الياف پوست راش در سه ارتفاع تنه، تغييرات كمي داشته، ولي راندمان الياف پوست در بخش مياني تنه و نسبت L/D آن در پايين تنه بيشتر از قسمت هاي ديگر آن است.

© حقوق سایت محفوظ است