۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تغييرات حسي عصب دنداني تحتاني و تغييرات موقعيت كنديلي در استئوتومي (Choung (IVSRO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات حسي عصب دنداني تحتاني و تغييرات موقعيت كنديلي در استئوتومي (Choung (IVSRO
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استيوتومي IVSRO
مقاله جابه جايي كنديلي
مقاله اختلالات حسي
مقاله پروگناتيسم فك پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي صالح داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: Intra Oral Vertico- Sagittal Ramus Osteotomy (IVSRO) يا استئوتومي Choung از سال ۱۹۹۲ براي درمان پروگناتيسم فك پايين ارايه شده است. در اين روش سطح استيوتومي با سطح ساجيتال بدن موازي است؛ بنابراين جابه جايي كنديل پس از جراحي كاهش مي يابد. در اين استئوتومي بروز عوارض عصبي حسي نيز اندك است.
هدف: اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان اختلالات حسي و جابه جايي هاي كنديلي در روش استئوتومي Choung و مقايسه با استيوتومي ساجيتال انجام شده در مطالعات قبلي، انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقدماتي، جراحي Setback فك پايين براي ۷ نفر با روش استئوتومي Choung انجام شد. در ۲ نفر از بيماران علاوه بر Setback فك استئوتومي Le Fort I به منظور جلو آوردن و بالابردن فك بالا و در ۲ بيمار علاوه بر استئوتومي فك پايين، جراحي چانه نيز انجام شد؛ همچنين متغيرهاي تغييرات حسي عصب دنداني تحتاني و تغييرات موقعيت كنديلي، بعد از استئوتومي Choung بررسي شد. بيماران حداقل تا يك سال بعد از جراحي تحت نظر بودند. براي همه بيماران راديوگرافي هاي OPG، Lateral Cephalogeram و Submentovertex در مرحله قبل و بعد از عمل تهيه گرديد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از آزمون Wilcoxon و Mc Nemar انجام شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه اختلاف معني داري را در تغييرات كنديلي نشان نداد (۰۵/۰ P>)؛ آناليز آماري Mc Nemar اختلاف معني داري را در اختلالات حسي نسبت به استئوتومي ساجيتال نشان داد (۰۰۱/۰ P=).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه، استئوتومي Choung روشي مطمئن و كم عارضه در جراحي فك پايين مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است